taksakerhet1_618x300

Ditt tak är en arbetsplats

Vi ser till att ditt tak blir en säker arbetsplats och att befintliga infästningar är i skick att klara alla påfrestningar  från väder och vind.

Fastighetens tak är inte bara ett skydd mot väder och vind. Numera används taket även som yta för olika installationer.
Som fastighetsägare har du ansvar att se till så det blir en säker arbetsplats och installationsyta. Därför är det livsviktigt att rätt tillträdes- och säkerhetsanordningar finns monterade på taket, både för fastighetsägare och uppdragstagare.

Sakkunniga besiktningsmän
Våra besiktningsmän har både sakkunnighetsbevis från Taksäkerhetskommittén och är licensierade från flera tillverkare av taksäkerhetsmaterial. Självklart har de också fallskyddsutbildning och ofta specialist­kunskaper för att utföra vertikala arbeten i lina.
Under besiktningen kontrollerar vi gärna befintliga infästningar. Många kunder väljer även att teckna avtal för löpande kontroller.

• Vi är certifierade av Taksäkerhetskommittén (taksakerhet.se).
• Våra montörer har genomgått monteringsutbildning.
• Produkterna är certifierade genom BASTA-systemet.