Dimson - Takspecialisten!

Med lång erfarenhet av takarbeten. 

SOLCELLER

Vi hjälper till med både planering och installation av solceller.

VÄRMEKABEL

Med en värmekabel i rännor och stuprör förebygger du många problem, inte minst ekonomiska.

BESTÄLL TAKBESIKTNING

Här kan du beställa takbesiktning på din fastighet direkt på hemsidan.

CERTIFIERINGAR

Dimson är ISO-certifierat vilket innebär att vi har ett effektivt system för ledning och styrning av kvalitets- och miljöfrågor.

TAKMÅLNING

Genom regelbundet takunderhåll slipper du en rad oönskade överraskningar, som t.ex. färgflagor i rännorna och sönderrostad takplåt. Vi hjälper dig att behålla färgen!

TAKSÄKERHET

Ditt tak är inte bara till för att skydda de boende från väder och vind. Det är även en arbetsplats – vi ser till att den förblir trygg.

Genom sol, vind och vatten

Säsongsbetonade arbeten

Vi hjälper till att planera era solceller för maximal nytta.

Förebygg snö och istappar genom att installera värmekablar.

Vänligen kontakta oss för mer information angående snöröjning, vi har även ett journummer för snöskottning på 08-720 55 70.