taksakerhet2_618x300

Lagar och fastighetsvård

Enligt Arbetsmiljölagen måste du som husägare göra allt för att undvika ohälsa och olycksfall om någon ska utföra arbete på ditt hustak. Innan något arbete på taket får påbörjas ska du göra en riskanalys.
Finns risk för ohälsa eller olycksfall måste du eliminera risken innan takarbetet får utföras. Du kanske måste komplettera med ett nockräcke eller snörasskydd längs hela taket.
Du är även ansvarig för säkerheten i närheten av ditt hus. Gränsar huset mot allmän gata kan du till exempel bli skyldig att montera snörasskydd om det föreligger risk att snö och is kan falla ner från taket.
Du kan enkelt komplettera med den säkerhetsutrustning som krävs för att sotare och andra ska kunna ta sig upp och arbeta säkert på ditt tak.

BBR 8:24 Allmänt
Taket – en arbetsplats
Yttertak som kan beträdas ska förses med anordningar som skyddar mot fall och personskador. Taket ska ha skäligt halkskydd och utformas så att risken för att trampa igenom takytan begränsas.
Taket ska ha tillträdes- och skyddsanordningar enligt BBR 2008, avsnitt 8:242 och 243. Fasta tillträdes-
och skyddsanordningar ska ha tillräcklig hållfasthet och styvhet samt vara utförda av beständigt material. Installationer avsedda för säkerhetslinor ska ha sådan hållfasthet att de kan garantera säkerhet vid fall.
Kravet på hållfasthet gäller även infästningar av sådana installationer. Boverkets byggregler 2008.