varmekabel1_618x300

Sparar både liv och pengar

Med en värmekabel minskar du både oron och kostnaderna för att hålla taket rent från snö och istappar.

Isbildning beror på att taket inte kan avvattnas på vintern när smältvattnet fryser till is i rännor och rör. Genom att förse dessa med värmekablar ser man till att smältvattnet kan transporteras bort från taket.
Förutom att undvika bildandet av vådliga istappar förhindrar du att stuprören fryser sönder, vilket kan leda till skador på fasaden. Du slipper dessutom riskera att stående vatten på taket tränger in igenom falsar och orsakar vattenskador i fastigheten.

Parallellresistiv värmekabel
Kabeln är den bästa för takvärmeinstallationer. Kabeln kan kapas i önskade längder. En sektion åtgår vid kapning och bildar då en kall anslutningskabel. Denna typ av kabel kan kapas och färdigställas på arbetsplatsen. Kabeln har hög driftsäkerhet, lång livslängd och tappar inte effekt med tiden.

• Vi har elbehörighet.
• Värmekabeln är halogenfri, har en lång livslängd och låga driftskostnader tack vare våra styrningar.
• Värmekabeln har 8 års garanti.