Dimson grundades 2002 med inriktning på takmontage. Sedan vi började med installation av värmekabel­system för isavsmältning har vårt ansvar för takunderhåll ökat hos våra kunder.
Idag arbetar vi med montering av värmekabel, taksäkerhet, målning och takavvattning. Vi anlitas flitigt av sotare för att förbättra taksäkerheten på deras arbetsplatser. Vi tecknar ofta avtal med fastighetsägare för att göra årliga kontroller och ansvara för deras takunderhåll.
Att ha en och samma entreprenör som ansvarar för taket är en klok investering och gör din tillvaro som fastighetsägare tryggare.
Vi arbetar året runt, både för att lösa problem med snö och is samt göra taket till en säker arbetsplats för alla som arbetar där.