takskottning1_618x300

Professionellt och ansvarsfullt

Vi hjälper dig givetvis att röja snön från taket. Vi har lång erfarenhet av snöröjning och tar alltid fullt ansvar för hela arbetet.

Vi försöker i första hand att arbeta förebyggande genom att installera värmekablar och snörasskydd och en stor del av våra kunder blir helt fria från behov av skottning på taket.

Hög kvalitet
Dock finns det många fastigheter i Stockholm där det är svårt att helt bli kvitt problemet. Vår ambition är att hålla en hög kvalitet. Vi använder oss endast av plastredskap på taket och vid mycket svår nedisning av stuprör använder vi oss av en ångmaskin till att göra rören rena ifrån is.
Samtliga medarbetare hos Dimson har takvana, fallskyddsutbildning och godkänd fallskyddsutrustning. Vi friskriver oss inte, som många andra, från skador på taket utan tar fullt ansvar för det arbete  vi utför.

• Vi är licensierade av skottasakert.se.
• Alla har fallskyddsutbildning.
• Vi använder enbart plastspadar och gummiverktyg vid takskottning.