certifieringar

Vi ser till att allt är grönt på taket

Dimson är ISO-certifierat vilket innebär att vi har ett effektivt system för ledning och styrning av kvalitets- och miljöfrågor. Våra certifieringar är inte bara en garanti för hög kvalitet och tryggare arbetsförhållanden. De bidrar även till en minskad miljöpåverkan.

Vi har ansvarsförsäkring och är medlemmar i Plåtslageriernas Riksförbund. Vi är certifierade för höghöjdsarbete via C2 Safety, Irata samt Würth Svenska AB. Vi har sakkunnighetsbevis för taksäkerhetsanordningar på tak via taksäkerhetskommittén.
Vi är specialiserade på att förhindra is- och snö­problem på tak och installerar ca 100 system om året vilket gör oss till den största aktören i Stockholm. Våra montörer är C2 certifierade för att utföra arbete hängande i lina.

Vad betyder ISO certifiering
Vi är certifierade enligt ISO 9001 & ISO 14001.
ISO 9001 är ett ledningssystem för kvalitet eller rättare sagt, en samling standarder som handlar om ett företags kvalitetsprocesser i alla dess olika skepnader. Allt från hur man svarar i telefon till hur man undviker driftsstörningar.
ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Miljöledningssystemet utgör ett frivilligt verktyg som ska underlätta arbetet och standarderna ger en arbetsmodell för ständiga förbättringar.

Dimson är även medlemmar i Elektriska Installatörsorganisationen EIO samt Plåtslageriernas Riksförbund PLR